Informacje - OSP Łososina Górna JOT KSRG

Przejdź do treści

Zostaliśmy laureatem

OSP Łososina Górna JOT KSRG
Opublikowane w Wydarzenie · 26 Sierpień 2018
Musimy się pochwalić… zostaliśmy laureatem!
OSP Łososina Górna zdobyła III miejsce w Konkursie „Najlepsza Jednostka OSP Województwa Małopolskiego 2018 r.” oraz nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20 tys. zł.
Oficjalne wręczenie nagrody miało miejsce w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. podczas XX Dożynek Województwa Małopolskiego w Radziszowie koło Skawiny.
W finale konkursu „Najlepsza Jednostka OSP Województwa Małopolskiego 2018 r.” udział wzięło 9 jednostek, reprezentujących małopolskie powiaty. Konkurs był dwuetapowy – eliminacje powiatowe i finał wojewódzki. Ochotnicze Straże Pożarne oceniane były według kryteriów:
- osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP,
- współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym,
- zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP,
- aktywności OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych oraz promocja terenu, na którym działa OSP.
Konkursu na Najlepszą Jednostkę OSP Województwa Małopolskiego odbywa się od roku 2008.
Nagroda i tytuł, tj. I miejsce początkowo przyznawany był tylko jednej OSP, od 2014 roku nagrody i tytuł przyznawany również jest za II i III miejsce.
OSP Łososina Górna jako jednostka, jest po raz pierwszy laureatem tego konkursu z powiatu limanowskiego.
To wyróżnienie jest dla nas wielką nobilitacją. Szczególnie w roku jubileuszowym, gdy nasza OSP świętuje 85 lat istnienia. Jak czytamy o powstaniu naszej OSP w kronice: „było to w niedzielę, pod koniec lipca 1933 roku.”
Wyróżnienie i nagroda jest zasługą pokoleń strażaków oraz ludzi wspierających ochotnicze pożarnictwo.
W tym miejscu chcemy podziękować Panu Bogu za wszystko co mamy i posiadamy. Ale wiemy, iż Pan Bóg działa przez ludzi. I tak, na naszej drodze w służbie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” spotykamy wielu ludzi zatroskanych o losy łososińskiego ochotniczego pożarnictwa. Ludzi, którzy przez lata wspierali i troszczyli się o rozwój naszej OSP. Nie sposób wymienić każdego z nich: przedstawicieli władz, samorządów, sponsorów w osobach lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców, czy wreszcie samych ochotników, którzy pomagają łososińskiej straży.
Wszystkim Wam należy się wdzięczność za to, co zrobiliście i robicie dla naszej jednostki.
Daliście się poznać jako osoby szlachetne, które wpisały się na trwałe w naszą pamięć, jako przyjaciele strażaków oraz osoby zatroskane o rozwój ochotniczego pożarnictwa i osoby wspierające idee służby „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJEMY WAM DRODZY ŁOSOSIŃSCY DRUHOWIE. TO DZIĘKI WASZEJ AKTYWNOŚCI, PRACY I POŚWIĘCENIU DOCZEKALIŚMY SIĘ TEGO WYRÓŻNIENIA. TO WY JESTEŚCIE FUNDAMENTEM NASZEJ OSP I TO WY JESTEŚCIE MOTOREM NAPĘDOWYM JEJ DZIAŁAŃ. TO WSZYSTKO DZIĘKI WAM SIĘ DZIEJE! TA NAGRODA TO WASZA ZASŁUGA!
Wróć do spisu treści